تیکت پشتیبانی فناوری اطلاعات

از این پس، همکاران محترم و اساتید عزیز می توانند درخواست های پشتیبانی خود را از این سایت بخش پشتیبانی ارسال و پیگیری نمایند.