دسترسی به شبکه دانشگاه مراغه از بیرون از دانشگاه از طریق VPN

پس از درخواست برخی از اساتید مبنی بر امکان دسترسی به شبکه دانشگاه از بیرون از دانشگاه، این دسترسی برای استفاده از ژورنال‌هاي پژوهشي و کتابخانه های الکترونیک (همچون سیویلیکا) با IP دانشگاه و همچنین دسترسی به سامانه های محلی و سایر منابع درون شبکه دانشگاه (که از طریق آدرس های IP شروع شده با 192 ویا 172 در داخل دانشگاه در دسترس هستند) از بیرون، ایجاد شده است. به این ترتیب که از هر جا در بیرون از محیط شبکه دانشگاه که به اینترنت دسترسی داشته باشید، با وصل شدن به  این سرویس، گویی در داخل دانشگاه به شبکه و اینترنت وصل شده‌اید. مراحل ارتباط با شبکه دانشگاه مراغه از بیرون از دانشگاه 1

دیدگاه‌ها برای دسترسی به شبکه دانشگاه مراغه از بیرون از دانشگاه از طریق VPN بسته هستند

پایان محتوا

صفحات بیشتری برای بارگیری وجود ندارد