♦♦♦♦♦♦ اعضا: ♦♦♦♦♦♦

 

 • مسعود اصغری (دکترای شبکه کامپیوتری)
  – تلفن تماس:
  – تلفن داخلی:
  – ایمیل:  mas.asghari@maragheh.ac.ir
  – دفتر محل کار:  ساختمان ریاست – دفتر مدیریت فناوری اطلاعات
  اهم وظایف:
  ← مدیریت شبکه دانشگاه
  ← رئیس گروه توسعه فناوری اطلاعات

 

 • محمد وندجلیلی (کارشناس ارشد مهندسی فناوری اطلاعات و ارتباطات)
  – تلفن تماس: ۳۷۲۷۶۰۶۴-۰۴۱
  – تلفن داخلی:۴۰۴
  – ایمیل:  lms@maragheh.ac.ir
  – دفتر محل کار:  ساختمان ریاست – دفترفناوری اطلاعات
  اهم وظایف:
  ← مسئول وب سایت و پورتال و زیر پورتال های سازمانی
  ← ادمین و مدیر سامانه مرکز آموزش های الکترونیکی دانشگاه
  ← مدیریت امورکاربران اینترنت و ایمیل کل دانشگاه
  ← مدیریت خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات و سرویس های تحت وب
  ← ادمین سامانه سمینارها و کنفرانس های ویدئویی آنلاین در سطح دانشگاه مراغه

 • حامد ابولمجید باغبانی (کارشناسی مهندسی کامپیوتر)
  – تلفن تماس: ۳۷۲۷۳۰۶۸-۰۴۱
  – تلفن داخلی:۴۴۶
  – ایمیل:  lms@maragheh.ac.ir
  – دفتر محل کار:  ساختمان ریاست – دفترفناوری اطلاعات
  اهم وظایف:
  ← مسئول فنی اتوماسیون اداری چارگون
  ← پشتیبان شبکه های کامپیوتری

 • مسعود قهوه چیان (کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات)
  – تلفن تماس: ۳۷۲۷۳۰۶۸-۰۴۱
  – تلفن داخلی:۴۴۶
  – ایمیل:  lms@maragheh.ac.ir
  – دفتر محل کار:  ساختمان ریاست – دفترفناوری اطلاعات و ارتباطات IT
  اهم وظایف:
  ← مسئول فنی اتوماسیون اداری چارگون
  ← پشتیبان شبکه های کامپیوتری

♦♦♦♦♦♦ تاریخچه: ♦♦♦♦♦♦

مرکز کامپیوتر دانشگاه مراغه در سال ۱۳۷۷ با ۶ دستگاه کامپیوتر مدل۲۸۶ راه اندازی گردید.
که هم اکنون دارای بیش از ۴۰۰ دستگاه کامپیوتر و تعداد ۲۵۰ دستگاه چاپگر و اسکنر می باشد.
در حال حاضر دانشگاه مراغه با سه مرکز کامپیوتر و ۱۱ اتاق رک برای توسعه بستر شبکه داخلی  و بیش از ۳۰ دستگاه سوئیچ شبکه و ۱۰ سرور که بصورت مجتمع در مرکز فناوری دانشگاه مشغول ارائه سرویس میباشد..
بستر شبکه فیبر نوری در سال ۱۳۸۴ و بستر شبکه ارتباطات سیار بیسیم در سال ۱۳۸۹ راه اندازی گردیده است.
مرکز فناوری و اتاق سرور در دی ماه ۱۳۹۴ راه اندازی و  به بهره برداری رسید.
مرکز فناوری دانشگاه با توسعه فیزیکی در ساختمان جدید جهت سرویس دهی برای بیش از ۳۰۰ نفر  پرسنل دانشگاه و بیش از ۴۰۰۰ نفر دانشجو در مقاطع مختلف تحصیلی ارائه خدمات می نماید.