از دانشجویان محترم مقطع کارشناسی ورودی‌ سال‌های 1399 و 1400 که با ورودی‌های 1397 و 1398 واحد درسی انتخاب کرده‌اند
خواهشمند است اطلاعات زیر را با دقت تمام تکمیل نمایند.