تغییر سرور ایمیل های دانشجویی با پسوند stu.maragheh.ac.ir

به منظور افزایش کیفیت و امنیت ایمیل دانشگاه مراغه ، از تاریخ 11 اردیبهشت 1402 سرور ایمیل دانشجویان دانشگاه مراغه از سرور ایمیل اصلی دانشگاه مستقل شده است.

بنابراین از این تاریخ به بعد دانشجویان برای ورود و دریافت ایمیل های جدید بایستی به آدرس جدید
https://stu.maragheh.ac.ir
مراجعه فرمایند

توجه فرمایید کلیه ایمیل هایی که قبل از این تاریخ به اینباکس شما ارسال شده بود همچنان در سرور قدیمی به آدرس
https://mail.maragheh.ac.ir
تا شش ماه قابل مشاهده می باشند اما ایمیل های جدید تنها از آدرس جدید بالا قابل مشاهده می باشد.
همچنین امکان ارسال ایمیل نیز تنها از آدرس جدید بالا ممکن می باشد و در سرور قدیمی غیر فعال شده است.

 

مهم: کلمه عبور جدید کاربران در سرور جدید در قالب ایمیلی به سرور قدیمی ارسال شده است و کاربران با ورود به اینباکس خود در آدرس
https://mail.maragheh.ac.ir
​و مشاهده آن ایمیل می مانند به اینباکس جدید خود در سرور جدید وارد شوند.