راه اندازی وبسایت جدید گروه فناوری اطلاعات دانشگاه مراغه

به نام خدا

با توجه به نیاز گروه آی تی دانشگاه مراغه به وبسایت تخصصی با قابلیت تیکتینگ و پشتیبانی، عضو جدید این گروه اقدام به نصب و راه اندازی این وب سایت نمودند.

امید است این وبسایت قدمی مثبت در جهت بهبود کیفیت فعالیت گروه و شرایط آی تی دانشگاه باشد.