شبکه بیسیم دانشگاه WiFi

در راستای سامان دهی به شبکه بیسیم دانشگاه، از مدتی پیش طرح یکپارچه سازی و مدیریت نقاط دسترسی دانشگاه شروع شده است و امید است به زودی تمامی اکسس پوینت های دانشگاه و پس از آن خوابگاه ها وارد این طرح شوند.

پس از اعمال تغییرات روی هر اکسس پوینتی، نام شناسایی (SSID) آن به Maragheh-Uni-WiFi  تغییر می یابد و برای ارتباط با شبکه بیسیم بایستی به این نام متصل شوید. پس از اتصال، ممکن است صفحه ای به صورت خودکار در مرورگر شما باز شود که نام کاربری و پسورد خود را برای اتصال به اینترنت در آن وارد خواهید نمود.

در صورت عدم نمایش صفحه ورود در مرورگر شما، لطفا پس از اتصال به اکسس پوینت، مرورگر خود را باز کرده و به آدرس

http://net.maragheh.ac.ir

مراجعه نمایید، در آن صورت بایستی بتوانید صفحه ورود را مشاهده کنید.

پس از ورود، تا سه روز نیازی به ورود دوباره نیست و می توانید بدون محدودیت در کل فضاهایی که این طرح پیاده شده بدون مشکل به اینترنت دسترسی بیابید.

برای مشاهده وضعیت دسترسی، و خروج از حساب کاربری خود نیز می توانید به آدرس

http://net.maragheh.ac.ir

مراجعه نمایید.